Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter

Publicerad

Sverige befinner sig i en gynnsam ekonomisk situation och nu ska framgångarna komma alla till del, i hela landet. Regeringen ger därför fler barn möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven och avsätter för detta 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarslovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som löper 2016-2019.

– Den nuvarande sommarlovssatsningen har använts av alla kommuner och det är bra att barn nu också kommer ges möjlighet till kostnadsfria aktiviteter även under andra skollov. Stödet kommer att göra det möjligt för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomi, att ha något meningsfullt att göra under loven, säger barnminister Åsa Regnér.

Medlen kommer att fördelas av Länsstyrelserna till sökande kommuner och riktar in sig på barn mellan 6-15 år. Även sommarslovssatsningen kommer framöver att skötas av Länsstyrelserna.

Satsningen är en del av regeringens budgetförslag för 2018 och en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Satsningen kommer att pågå under 2018 – 2020.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00