Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Partibeteckningar i färg på valsedlarna 2018

Publicerad

Från och med valen 2018 kommer en partibeteckning på en valsedel att få innehålla en partisymbol, istället för bara namnet på ett parti. Regeringen slår också fast att både partisymbolen och partinamnet ska få tryckas i färg på valsedeln.

Partisymboler som trycks i svart färg kan i många fall bli svåra att särskilja. Genom en ändring i valförordningen får partierna därför nu möjlighet att trycka sina partisymboler i färg på valsedlarna. Att partinamn och partisymboler är lättillgängliga och läsbara för alla ligger i både väljarnas och partiernas intresse. Det blir upp till partierna själva att bestämma den grafiska utformningen och om de vill att partinamnet och partisymbolen ska stå i färg på valsedeln.

Valförordningen ändras också så att anmälan av samtycke till en kandidatur alltid ska göras till länsstyrelsen om det är fråga om de allmänna valen (riksdagen och landstings- och kommunfullmäktige) och till Valmyndigheten om det gäller val till Europaparlamentet. För att tydliggöra att en personröst bara kan avse någon som har samtyckt till en kandidatur ska det finnas en upplysning om detta krav på valsedlar som gäller för partier som inte på förhand anmält samtliga sina kandidater.

Även reglerna för bland annat redovisning av ogiltiga valsedlar ändras.

Ändringarna i valförordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh