Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Generösare föräldrapenning för föräldrar till barn som är sjuka eller har funktionsnedsättning

Publicerad

För att främja ett jämställt och modernt föräldraskap vill regeringen ändra reglerna för föräldrar med sjuka och funktionsnedsatta barn. Båda föräldrarna ska enligt det nya förslaget kunna få tillfällig föräldrapenning när de behöver delta i behandling eller kurser som rör barnet.

– Samhällets stöd ska vara flexibelt och anpassas efter att föräldrars och barns situationer kan se olika ut. Föräldrar till sjuka barn eller barn som har en funktionsnedsättning kan ha svårt att få ihop vardagen och kan ha ett stort stödbehov. Det är viktigt att underlätta situationen för de här föräldrarna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Föräldrar till sjuka barn eller barn med funktionsnedsättning är en grupp som kan behöva vara borta från jobbet för att delta vid behandling eller en kurs i att vårda barnet. Regeringen vill ändra reglerna så att dessa föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning för samma barn samtidigt när de behöver avstå från arbete vid den här typen av kurser och behandling. Idag finns inte möjligheten för båda föräldrarna att få ersättning vid denna typ av ledighet samtidigt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00