Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Välfärdsbehoven ökar i takt med att vi lever allt längre

Publicerad

Idag presenterade regeringen sin syn på framtidens äldreomsorg i en skrivelse till riksdagen, Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av både strukturella förändringar och investeringar till följd av den demografiska utvecklingen.

Äldreomsorgen behöver anpassas till allt äldre personer. Med högre ålder ökar risken för multisjuklighet och demenssjukdomar och det är den gruppen av äldre som äldreomsorgen behöver rusta sig för. Användningen av välfärdsteknik bör öka och fler personer behöver anställas i äldreomsorgen.

- Vill vi ha ett Sverige som kan erbjuda våra äldre en värdig ålderdom så måste vi rusta äldreomsorgen för det ökade antalet äldre. Det kommer krävas både nya investeringar och nya arbetsmetoder. Det här blir kommande mandatperiods stora uppgift. Då har vi inte råd med skattesänkningar för de som tjänar mest, säger äldreminister Lena Hallengren

Regeringen listar bland annat följande prioriteringar:

Personal. Det behövs inte bara fler som arbetar inom äldreomsorgen, utan även handlar det om att man måste ta tillvara på den fulla potentialen hos de som redan arbetar inom omsorgen, till exempel genom att minska sjukfrånvaron och göra arbetsmiljön attraktivare.

Välfärdsteknik. Med välfärdsteknik kan äldre personer få ökad trygghet och bli mer delaktiga. Samtidigt kan personalens rutinmässiga arbetsuppgifter tas över av teknik och personalen kan få mer tid över till mänsklig omsorg. Regeringen har satsat 350 miljoner kronor på välfärdsteknik som fördelats till kommunerna.

Trygghet och kvalitet. Ökat stöd till anhöriga, där regeringen stödjer Nationellt kunskapscentrum anhöriga årligen med 9,5 miljoner kronor, är en del i att öka tryggheten för de äldre. Vidare bättre samordning mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Fler boendeformer, såsom biståndsbedömt trygghetsboende. Det är ett boende regeringen föreslår, tänkt för de äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och service samt bryta isolering, men som inte behöver heldygnsvård. Vidare enklare att få hemtjänst, där regeringen föreslår att socialnämnden utan behovsprövning får erbjuda hemtjänst.

 

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter