Enklare regler för fler längre bussar i kollektivtrafiken

Regeringen har beslutat att göra regelverket enklare så att bussbolag kan införa fler längre bussar i kollektivtrafiken. Bussarna får vara längst 24 meter och framföras i högst 60 km/h.

– Längre bussar kan ta med fler passagerare samtidigt som utsläpp, kostnader och trängsel kan minska. Beslutet innebär att regelverket blir enklare, vilket öppnar upp för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Transportstyrelsen kommer inte längre behöva godkänna längre bussar genom särskilda föreskrifter i och med regeringens beslut, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Längre bussar finns redan i Göteborg och Malmö
Transportstyrelsen har genom en särskild tidsbegränsad föreskrift tillåtit försökstrafik med längre bussar. Det sker idag i Malmö och Göteborg och även andra städer (bl.a. Karlstad) har visat intresse för längre bussar. Vid varje beviljande av försöksverksamhet tas det hänsyn till var den längre bussen ska framföras i samråd med kommun och kollektivtrafikföretag.

Enligt nuvarande trafikförordning (1998:1276) och gällande EU-regler får en buss vara som längst 18,75 meter. Det gäller såväl i stadstrafik som för långfärdsbussar. Längdbegränsningarna i EU-reglerna gäller inte för ledbuss med fler än en ledad sektion och buss med tillkopplad släpvagn avsedd för personbefordran.

Regeringens förordningsändringar 
Regeringens beslut innebär att en ledbuss med fler än en ledad sektion samt buss med tillkopplad släpvagn i kollektivtrafiken får vara 24 meter långa istället för 18,75 meter och framföras i Sverige utan att Transportstyrelsen behöver meddela särskilda föreskrifter.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 maj 2019. 

 

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding