Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige står väl rustat inför avmattning i ekonomin

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten vid regeringsöverläggningarna på Harpsund.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

- Det vi sagt under en tid är att vi ser en konjunkturavmattning framför oss. Ekonomin går nu tydligare in i den avmattningen. Riskerna har ökat. Samtidigt är resursutnyttjandet fortsatt högre än normalt och vi har under de senaste åren bedrivit en ansvarsfull finanspolitik som skapat utrymme att möta avmattningen. Sverige står väl rustat, säger finansministern.

Konjunkturen har stärkts i Sverige de senaste åren och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi bedöms i nuläget vara högre än normalt, det vill säga svensk ekonomi producerar fortfarande över sin långsiktiga kapacitet. Under det första halvåret 2019 mattades dock konjunkturläget av. Den internationella konjunkturförsvagningen påverkar nu Sverige tydligare än tidigare. 

Riskerna för en svagare utveckling har ökat under sommaren på grund av omvärldshändelser. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats upp och risken för att Storbritannien lämnar EU utan avtal har ökat. Läget kring utträdet är i dagsläget mycket osäkert. I Persiska viken har de politiska spänningarna ökat.   

Arbetslöshetsprognosen är oförändrad sedan prognosen i vårpropositionen och arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden väntas fortsatt ligga på rekordhöga nivåer. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är i år den lägsta sedan 1981.

Sveriges statsfinanser är starka. Sverige har idag den lägsta statsskuldskvoten sen 1977 och en låg offentlig skuldsättning i ett internationellt perspektiv. Nästa år förväntas det strukturella sparandet uppgå till 0,2 procent av BNP.

- Att börja bedriva en kraftigt åtstramande finanspolitik i det här läget vore inte en balanserad finanspolitik. Vi har dessutom flera samhällsproblem i Sverige som vi bara kan lösa genom ett starkare samhälle. Regeringen kommer därför att i kommande budget prioritera insatser för att bidra till fler i arbete, en starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer och en bättre miljö och en rättvis och ambitiös klimatomställning. Dessutom ska resurserna till trygghet och säkerhet öka, vilket har ett brett stöd i svensk politik, avslutar Magdalena Andersson.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.