Pressmeddelande från Finansdepartementet

En utvidgning av det straffbara området för insiderbrott på värdepappersmarknaden

Publicerad

Fler ageranden ska omfattas av insiderbrott och tillämpningsområdet för den svenska straffregleringen ska utökas till att omfatta ytterligare en typ av finansiella instrument. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen idag.

Regeringen föreslår ändringarna för att den svenska straffregleringen av insiderbrott och annat marknadsmissbruk bättre ska överensstämma med det EU-rättsliga regelverket på området. Ändringarna görs i lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Genom förslaget utvidgas det straffbara området för insiderbrott till att även omfatta vissa råd och uppmaningar till att ägna sig åt insiderhandel, även om dessa inte föranleder någon annan att agera. Dessutom inkluderas ytterligare ett slag av finansiella instrument av lagens tillämpningsområde. Det är fråga om sådana finansiella instrument vilkas värde inverkar på värdet på andra finansiella instrument som finns upptagna till handel på en reglerad marknad eller handlas på en handelsplattform. Det kan till exempel vara så kallade CFD:er, ”contracts for difference”.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin