Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Utredning om arbetskraftsinvandring

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

– Det svenska systemet för arbetskrafts­invandring ska nu ses över. Vi ska göra det lättare för högkvalificerade att jobba i Sverige, samtidigt som vi tar ett brett grepp om problemen med missbruk och exploatering, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. 

– Vi ska ta tillvara den kompetens som redan finns i vårt land. En ny grund för uppehållstillstånd ska underlätta för personer med spetskompetens som vill söka arbete eller starta företag i Sverige, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. 

Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, Dir. 2020:8

Sverige behöver ett system för arbetskraftsinvandring som bidrar till att människor vill komma till Sverige för att arbeta. Det handlar om tillväxt, konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Utredaren ska därför föreslå en ny grund för uppehållstillstånd som ska underlätta för hög­kvalificerade personer som vill söka arbete eller starta företag i Sverige. Dessutom ska problem med så kallade kompetensutvisningar förhindras. Värdefull kompetens får inte gå förlorad på grund av obetydliga misstag.

Samtidigt ser vi omfattande problem med missbruk av reglerna och exploatering av arbetskraftsinvandrare. Utredningen ska därför kartlägga problem kopplade till bland annat handel med arbetstillstånd, organiserat missbruk och exploatering av deltidsarbete. Utredaren ska sedan lägga skarpa förslag på åtgärder.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Delar av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021. Övriga delar ska redovisas senast den 1 november 2021. 

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.