Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Myndigheter får nya verktyg för att bekämpa fusk med korttidspermittering

Publicerad

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som använder korttidspermittering. Syftet är att motverka fusk. Skatteverket får också möjligheter att effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet.

Regeringen har infört ett nytt system för korttidspermittering för att stötta företag under den pågående krisen. Över 50 000 företag har beviljats stödet hittills och omkring 175 000 arbetstillfällen har kunnat räddas, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Stödet beräknas kosta staten omkring 95 miljarder kronor i år.

Regeringen har nu beslutat att ge Tillväxtverket nya möjligheter att kontrollera de företag som vill använda korttidspermittering och skärper vissa regler för att kunna stoppa dem som försöker ta del av stödet på felaktiga grunder.

Nytt är bland annat att företag ska lämna uppgifter på individnivå om anställda som omfattas av korttidspermittering och att den som lämnar felaktiga uppgifter kan bli åtalad för brott. Tillväxtverket och Skatteverket ska dessutom vara skyldiga att anmäla misstänkta brott till åklagare.

Vidare kommer Skatteverket kunna ta del av Tillväxtverkets beslut om vilka företag som omfattas av stöd vid korttidsarbete, vilket ska stärka kontrollerna på skatteområdet av de företag som har beviljats stöd. Det införs även en skyldighet för bland annat Skatteverket och Försäkringskassan att lämna uppgifter till Tillväxtverket vid misstanke om felaktiga utbetalningar, utan att hindras av sekretess.

Genom en förordningsändring kommer Skatteverket därutöver att kunna effektivisera informationsutbytet mellan myndighetens beskattningsverksamhet och folkbokföringsverksamhet, vilket ska förbättra kvaliteten på uppgifterna i folkbokföringen och bidra till att stävja felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.

Samtliga ändringar träder i kraft den 1 juni 2020.

Skärpta kontrollåtgärder vid ansökan om korttidspermittering

  • Uppgifter i ansökan och anmälan om avstämning ska lämnas på individnivå.
  • Uppgifter i ansökan och anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete.
  • Ny skyldighet för Tillväxtverket och Skatteverket att anmäla brott till åklagare.
  • Ny skyldighet för andra myndigheter att underrätta Tillväxtverket och Skatteverket vid misstanke om felaktiga utbetalningar.
  • Tillväxtverket inkluderas i samverkan mellan myndigheter mot viss organiserad brottslighet (LUS) .
  • Skatteverket ges möjlighet att ta del av Tillväxtverkets beslut för att bland annat använda uppgifterna i beskattningsverksamheten.
  • Skatteverket ska anmäla till åklagaren om det finns skäl att misstänka att ett näringsförbud överträds eller att den som har fått undantag från ett sådant förbud bryter mot sina skyldigheter.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.