Innehållet publicerades under perioden

-

Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Rekapitaliseringen av SAS AB

Publicerad

SAS har i dag presenterat en plan för en rekapitalisering av bolaget och en plan för att snabba på klimatarbetet som bland annat innebär en halvering av utsläppen till 2030. Regeringen har riksdagens mandat att för statens räkning under 2020 delta i en rekapitalisering med ett belopp om högst 5 miljarder kronor. Regeringen stöttar nu framlagd plan och de åtgärder som är nödvändiga för att realisera planen.

– SAS är viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge. Som största ägare i SAS är det naturligt att svenska staten tar ansvar i denna kris, men det kommer även att krävas ansvar från andra intressenter. Det är kritiskt att SAS efter denna kris blir ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Regeringen har ställt skarpa klimat- och miljökrav på SAS i samband med rekapitaliseringen. Som en följd av detta skärper bolaget nu sina klimatmål till att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2025, fem år tidigare än tidigare planerat. Det är mycket positivt att SAS ser att utsläppen kan minska med femtio procent till 2030. Detta mål ska nås och regeringen kommer som ägare att fortsätta dialogen med bolaget i dessa frågor. Flygets utsläpp ska minska, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Svenska statens deltagande förutsätter att bolaget går vidare med den omvandling av skulder till eget kapital som föreslås i rekapitaliseringsplanen samt att Europeiska kommissionen godkänner åtgärderna.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00