Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Rekapitaliseringen av SAS AB

Publicerad

SAS har i dag presenterat en plan för en rekapitalisering av bolaget och en plan för att snabba på klimatarbetet som bland annat innebär en halvering av utsläppen till 2030. Regeringen har riksdagens mandat att för statens räkning under 2020 delta i en rekapitalisering med ett belopp om högst 5 miljarder kronor. Regeringen stöttar nu framlagd plan och de åtgärder som är nödvändiga för att realisera planen.

– SAS är viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge. Som största ägare i SAS är det naturligt att svenska staten tar ansvar i denna kris, men det kommer även att krävas ansvar från andra intressenter. Det är kritiskt att SAS efter denna kris blir ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Regeringen har ställt skarpa klimat- och miljökrav på SAS i samband med rekapitaliseringen. Som en följd av detta skärper bolaget nu sina klimatmål till att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2025, fem år tidigare än tidigare planerat. Det är mycket positivt att SAS ser att utsläppen kan minska med femtio procent till 2030. Detta mål ska nås och regeringen kommer som ägare att fortsätta dialogen med bolaget i dessa frågor. Flygets utsläpp ska minska, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Svenska statens deltagande förutsätter att bolaget går vidare med den omvandling av skulder till eget kapital som föreslås i rekapitaliseringsplanen samt att Europeiska kommissionen godkänner åtgärderna.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.