Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ersättning till riskgrupper förlängs tills vaccinationerna är klara

Publicerad

Regeringen avser förlänga ersättningen till riskgrupper och vissa anhöriga till dess att vaccinationerna för personer i riskgrupp är färdig. Regeringen avser även förlänga ersättningen till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen avser förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i riskgrupp ska kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är genomförda. Regeringen avser även att förlänga möjligheten till ersättning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn. Förlängningarna kommer att göras på ett sådant sätt att ett glapp i utbetalningar inte kommer att uppstå.

De åtgärder som förlängs är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn

Förordningarna som reglerar ersättningarna upphör enligt nuvarande beslut att gälla den 30 april 2021. Regeringen kommer att återkomma med ytterligare information om förlängningarna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00