Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige

Publicerad

Regeringen förlänger inreseförbuden för resor till Sverige, både från länder utanför och inom EU/EES. Huvudregeln är fortsatt förbud mot att resa in i Sverige från länder inom EU/EES utom de nordiska länderna om inte vaccinationsintyg, negativt testintyg eller intyg som visar att man tillfrisknat från covid-19 kan visas upp. Från länder utanför EU/EES får man fortsatt enbart resa in i Sverige om man omfattas av något av undantagen i inreseförbudet och dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test. De förlängda inreseförbuden gäller till och med den 31 oktober eller tills dess att annat meddelas.

Det är främst på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget och spridningen av virusvarianter av särskild betydelse som regeringen har beslutat att förlänga inreseförbuden till Sverige.

Regeringen har redan tidigare bedömt att inreserestriktionerna inom EU/EES bör skalas tillbaka försiktigt för att minska risken för ett bakslag som kräver nya restriktioner. Den svenska regleringen anpassades i juni till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis, som möjliggör för resor inom EU utan efterföljande restriktioner om resenären har ett intyg på att man antingen har: 

  • Vaccinerats mot covid-19
  • Testat negativt inom 72 timmar före ankomsten, eller
  • Tillfrisknat från covid-19 inom 6 månader

Som tidigare omfattas inte personer som reser från Danmark, Finland, Island och Norge av några inreserestriktioner, de behöver alltså inte visa upp något intyg vid inresa till Sverige.

Förlängningen av inreseförbudet från länder utanför EU/EES är i linje med EU:s rekommendationer och Folkhälsomyndigheten har också bedömt att inreserestriktioner fortsatt är viktiga för resenärer från länder utanför EU/EES där vaccinationsinsatsen i många fall inte kommit lika långt som i EU/EES-länderna och där den epidemiologiska situationen avseende smittspridning och virusvarianter av särskild betydelse är mer svårbedömd.

För personer som reser till Sverige från ett land utanför EU/EES gäller fortsatt att enbart personer som omfattas av något undantag från inreseförbudet, och som dessutom kan visa upp ett negativt covid-19-test, får resa in i landet. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.