Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen skärper synen på sexualbrott

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag för att skärpa synen på sexualbrott. Det föreslås bland annat att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn utvidgas till att även omfatta sexuella kränkningar som begås på distans.

Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella kränkningar. På det straffrättsliga området bedriver regeringen därför ett mycket aktivt arbete.

– Den som begår en våldtäkt ska få ett strängare straff. Fler sexualbrott som begås på distans, till exempel över internet genom att offret förmås att utföra sexuella handlingar på sig själv, ska kunna bedömas som exempelvis våldtäkt mot barn, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslås bland annat följande:

  • Bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas i syfte att stärka skyddet för allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet.
  • Bestämmelsen om utnyttjande av barn för sexuell posering ska utvidgas så att även ageranden där barnet varit helt passivt omfattas.
  • Det ska införas nya straffbestämmelser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande mot barn och grovt sexuellt ofredande.
  • Minimistraffet för en rad sexualbrott ska skärpas. Bland annat föreslås att minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från två års fängelse till tre års fängelse och att minimistraffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.

Vissa av de föreslagna straffskärpningarna är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh