Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Publicerad

Tidigare i veckan lämnade regeringen över en proposition till riksdagen som innehöll en rad åtgärder som ska förbättra regelverket när barn misstänks för brott. Det handlar bland annat om att fler brott som barn under 15 år misstänks för ska utredas och prövas i domstol samt att det ska bli möjligt att förordna ett juridiskt biträde för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år.

Tidiga och ändamålsenliga insatser kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och i stället bidra till att barn som misstänks för brott får hjälp och stöd.

–  Den grova organiserade brottsligheten går allt längre ned i åldrarna. Sverige behöver därför bättre verktyg när barn under 15 år misstänks för brott. Tidiga insatser är helt centralt för att förebygga att barn hamnar i grov kriminalitet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen handlar bland annat om att fler brott som barn under 15 år misstänks för ska utredas av polis, att bevistalan ska användas i fler fall och att det ska bli möjligt att förordna ett juridiskt biträde för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år. Utöver detta ska fler drogtester få genomföras mot barn under 15 år, samt att det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Delar av propositionen är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl