Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater Ds 2016:39

Publicerad

I denna promemoria föreslås att möjligheterna att utesluta en advokat ur Sveriges advokatsamfund utvidgas.

Ladda ner:

Enligt den nuvarande ordningen kan uteslutning ske i huvudsak för vissa handlingar som har begåtts inom ramen för advokatverksamheten. Uteslutning bör enligt förslaget kunna ske också när en advokat utanför verksamheten har visat sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott. Syftet med förslaget är att bättre säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet och att enskilda kan få rättslig hjälp som uppfyller högt ställda professionella och etiska krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Pressmeddelande: Advokater som begår brott utanför verksamheten ska kunna uteslutas ur advokatsamfundet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...