Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Uppdrag att överväga nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare Dnr Ju2016/09219/LP

Publicerad

En utredare ges i uppdrag att överväga och komplettera de bedömningar och förslag som lämnats av Påföljdsutredningen om nya påföljdsinslag för unga lagöverträdare.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att överväga behovet av att införa nya påföljder för unga. I uppdraget ingår vidare att ta ställning till de förslag om sådana påföljder som Påföljdsutredningen lämnat och vid behov komplettera dessa. Syftet ska vara att åstadkomma tydliga och konsekventa ungdomspåföljder som kan bidra till att hindra återfall i brott. Utifrån övervägandena ska utredaren lämna de författningsförslag som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017.

Pressmeddelande: Unga dömda ska hållas borta från droger och kriminalitet

Påföljdsutredningen

Regeringen tillsatte i juni 2009 en utredning med uppdrag att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare. I maj 2012 överlämnade Påföljdsutredningen betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34). Betänkandet har hittills resulterat i tre propositioner.

Laddar...