Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Lika villkor för offentliga och fristående skolor (U 2007:05) Dir. 2007:164

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen Lika villkor för offentliga och fristående skolor (U 2007:05) ska redovisa sitt delbetänkande senast den 31 januari 2008 och slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2008. Därmed förlängs utredningstiden. I uppdraget ingår bland annat att föreslå hur man på några områden ska ändra i lagstiftningen så att offentliga och fristående skolor ska kunna bedriva verksamhet på lika villkor.