Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Biträdeskostnadsutredningen (Ju 2013:02) Dir. 2014:18

Publicerad Uppdaterad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2014. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

    Regeringen lämnar förslag som syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden. Stödet till målsäganden förbättras genom skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.

Proposition (2 st)

  • Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

    I propositionen behandlas frågan om förverkande av egendom, annan sådan särskild rättsverkan och kostnader för vissa provtagningar och analyser i samband med föreläggande av ordningsbot.

  • Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

    Regeringen lämnar förslag som syftar till ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av resurserna när det gäller rättsliga biträden. Stödet till målsäganden förbättras genom skärpta kompetenskrav för målsägandebiträden och krav på rättens tillstånd för att ett sådant biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.