Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22) Dir. 2015:64

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 4 september 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn (dir. 2014:128). Den 29 januari 2015 beslutade regeringen om en utvidgning av uppdraget avseende frågan om huruvida köp av sexuell tjänst ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet (dir. 2015:6). Uppdraget skulle redovisas senast den 9 mars 2016.

Utredningen har antagit namnet 2014 års människohandelsutredning.

Utredningen får nu i uppdrag att även se över straffskalorna för människohandel och koppleri. Om utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar, ska förslag till sådana lämnas.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 9 juni 2016.

Pressmeddelande: Straffskalorna för människohandel och koppleri ska ses över

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Laddar...