Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Ett museum om Förintelsen Dir. 2019:36

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. En utgångspunkt är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

Ladda ner:

Utredaren ska

  • föreslå inriktning och uppdrag för verksamheten,
  • föreslå hur verksamheten ska organiseras,
  • bedöma verksamhetens lokalbehov, och
  • kartlägga relevanta samarbetsparter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett museum om Förintelsen

    En särskild utredare ska lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. En utgångspunkt är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Sveriges museum om Förintelsen

    I betänkandet föreslår Utredningen om ett museum om Förintelsen hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen kan inrättas i Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition