Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Sveriges museum om Förintelsen SOU 2020:21

Publicerad

I betänkandet föreslår Utredningen om ett museum om Förintelsen hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen kan inrättas i Sverige.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett museum om Förintelsen

    En särskild utredare ska lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. En utgångspunkt är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Sveriges museum om Förintelsen

    I betänkandet föreslår Utredningen om ett museum om Förintelsen hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen kan inrättas i Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition