Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 Dir. 2019:66

Publicerad

Ladda ner:

Uppdraget utvidgas. Utredaren ska nu även

  • beakta att de förslag som läggs inte ska leda till betygsinflation, och
  • analysera behovet av ytterligare insatser för att undvika betygsinflation.

Vidare ska en parlamentariskt sammansatt referensgrupp knytas till utredningen.

Utredningstiden förlängs. Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2019. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...