Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Publicerad

Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna söka statlig ersättning. Det förslår regeringen i ett nytt lagförslag. Staten ska enligt lagförslaget betala ersättning om 225 000 kronor till personer som steriliserades under könstillhörighetslagen.

Ladda ner:

Lagen föreslås omfatta dem som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, och denna ansökan har bifallits.

Regeringen räknar med att mellan 600-700 personer kommer att ha möjlighet att söka ersättningen.

Kammarkollegiet föreslås bli ansvarigt för att hantera ansökningarna. Ansökningarna om ersättning ska komma in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020.

Lagförslaget skickas nu till lagrådet och regeringen räknar med att kunna lägga ett lagförslag till riksdagen i början av 2018. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)