Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Ett starkare skydd mot diskriminering Prop. 2007/08:95

Publicerad Uppdaterad

Förslag till ny diskrimineringslag. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Ladda ner:

Den nya lagen innehåller två nya diskrimineringsgrunder samtidigt som diskrimineringsförbudets omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än idag.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, vilket också föreslås bli startdatum för den nya Diskrimineringsombudsmannen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett starkare skydd mot diskriminering

    Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag på remiss till Lagrådet. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Proposition (2 st)

Laddar...