Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2008/09:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen ändras så att övergångstiden under vilken register i polisens verksamhet får föras med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av år 2009. Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (3 st)

Laddar...