Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2009/10:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) ändras så att övergångstiden under vilken register i polisens verksamhet får föras med stöd av Datainspektionens tillstånd förlängs till utgången av juni år 2012.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (3 st)

Laddar...