Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92

Publicerad

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor. Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter.

Ladda ner:

Utredningen lämnar förslag till åtgärder inom flera områden i syfte att stärka transpersoners ställning. Dessa områden är:

 • Transpersoners levnadsvillkor
 • Fler perspektiv på transpersoners levnadsvillkor
 • Transpersoners psykiska hälsa
 • Bemötande inom hälso- och sjukvården samt social omsorg
 • Transpersoners fritid
 • Transpersoners situation på arbetsmarknaden
 • Administrativa problem för personer som ändrat juridiskt kön
 • Nytt utfärdande av examensbevis, betyg och annan dokumentation vid ändrat juridiskt kön
 • Transpersoner i statistiken
 • Den könsbekräftande vården
 • Levnadsvillkor för personer med intersexvariation

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

  En särskild utredare ska utifrån befintlig kunskap göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredaren ska även belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar utredning, vård och behandling. Syftet med utredningen är att stärka efterlevnaden av transpersoners rättigheter och förbättra levnadsvillkoren för transpersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

  Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor. Utredningens slutsats är bland annat att arbetet för att förbättra transpersoners levnadsvillkor måste stärkas på ett strukturellt plan, med förtydliganden av ansvar och uppdrag till myndigheter.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...