Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning SOU 2005:48

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Högskolans grundutbildning omfattar för närvarande ca 400 000 studenter, en fördubbling sedan 1990. De resurser som tilldelas universitet och högskolor för att bedriva grundläggande högskoleutbildning uppgår under budgetåret 2005 till ca 17 miljarder. Nuvarande resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning, som trädde i kraft 1 juli 2003 och i bygger på studenternas efterfrågan och prestationer, har i huvudsak verkat under en period av expansion av grundutbildningen. Delvis nya krav ställs nu på framtidens styr- och resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning. Det skall t.ex. verka både när grundutbildningen ökar respektive minskar. Det skall inte bara utgå från studenternas efterfrågan (och prestationer) utan också bl. a. ta hänsyn till arbetsmarknadens behov av högre utbildning, ge bättre förutsättningar för samverkan mellan lärosäten och ge universitet och högskolor stabilare ekonomiska förutsättningar samtidigt som det skall bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i grundutbildningen. Dessa och andra frågor behandlas i Resursutredningens delbetänkande.
Laddar...