Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning SOU 2007:76

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Trafikuppgiftsutredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur direktivet om lagring av trafikdata ska genomföras i svensk rätt. Lagring av trafikdata innebär att uppgifter som ger upplysning om vilka som kommunicerade med varandra, när och var det skedde samt vilken typ av kommunikationslösning som användes, ska lagras. Utredningen föreslår att lagringen av trafikuppgifter ska ske hos leverantören och att lagringstiden ska vara ett år. Därefter ska uppgifterna utplånas. Leverantörerna ska vara skyldiga att anpassa sin verksamhet så att uppgifterna enkelt kan tas om hand av de brottsbekämpande myndigheterna vid ett utlämnande. Post- och telestyrelsen ska ha tillsyn över leverantörernas lagring av trafikuppgifter. Förslagen ska enligt utredningen träda i kraft den 1 januari 2009.
Laddar...