Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande från Utredningen om en ny kollektivtrafiklag.

Regeringen beslutade den 5 juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken. En viktig utgångspunkt har varit att resenären ska sättas i centrum. I uppdraget ingick även att föreslå förstärkta passagerarrättigheter för resenärerna.

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2009. Generaldirektören Ulf Lundin förordnades från och med den 5 juni 2008 som särskild utredare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)