Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Härifrån till evigheten En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58

Publicerad

I Arkivutredningens betänkande "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv" redovisar utredningen i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Översyn av arkivområdet

    En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Härifrån till evigheten

    I Arkivutredningens betänkande "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv" redovisar utredningen i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...