Arbete mot segregation

Området handlar om att minska segregation genom att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregationen. Det handlar om att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Ansvariga för arbete mot segregation

Ansvarigt statsråd

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbete mot segregation

  • Kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd utreds

    Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på vilka krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap som ska gälla för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är en främjad integration och ett inkluderande samhälle.

  • Regeringen presenterade åtgärder för att bryta segregationen

    På en pressträff den 24 maj presenterade integrations- och migrations­­minister Anders Ygeman en utredning som ska ta fram förslag på åtgärder som syftar till att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbets­­marknaden. Arbets­marknads- och jämställd­hets­­minister Eva Nordmark berättade under press­­träffen också om ett nytt regerings­­uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbets­­marknaden och social­­minister Lena Hallengren aviserade en kommande utredning med syftet att bryta långvarigt bistånds­­mottagande, särskilt bland utrikes födda kvinnor, som är en över­­representerad grupp bland de som tar emot ekono­­miskt bistånd.

Innehåll om arbete mot segregation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 154 träffar.