Arbete mot segregation

Området handlar om att minska segregation genom att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregationen. Det handlar om att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Ansvariga för arbete mot segregation

Ansvarigt statsråd

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbete mot segregation

  • Stora tillskott till kommuner och landsting 2020

    Regeringen fortsätter tidigare satsning för att minska segregationen genom att 2020 tillskjuta drygt 410 miljoner¹ till 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Med dessa medel ges kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser.

Innehåll om arbete mot segregation

Prenumerera

Totalt 59 träffar.