Arbete mot segregation

Området handlar om att minska segregation genom att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregationen. Det handlar om att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Ansvariga för arbete mot segregation

Ansvarigt statsråd

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbete mot segregation

  • Kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd utreds

    Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på vilka krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap som ska gälla för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är en främjad integration och ett inkluderande samhälle.

Innehåll om arbete mot segregation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 155 träffar.