Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Presseminarier om arbetsmarknadsläget

Publicerad Uppdaterad

Arbetsmarknads- och etableringsministern bjuder regelbundet in media till en presentation av det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete.

Den 18 juni 2018

Vid ett presseminarium den 18 juni 2018 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson arbetsmarknadsläget med fokus på nyanländas etablering. Nu syns ett trendbrott i nyanländas etablering. Olika sätt att mäta nyanländas etablering på arbetsmarknaden pekar alla på starka positiva resultat.

Den 31 januari 2018

Vid ett presseminarium den 31 januari 2018 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson nya siffror från SCB som visar att det går allt snabbare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Nästan hälften av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år.

Den 27 juni 2017

Vid ett presseminarium den 27 juni 2017 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström den fortsatt starka utvecklingen av arbetsmarknaden samt regeringens införande av utbildningsplikt för nyanlända.

Den 3 februari 2017

Vid ett presseminarium i Rosenbad fredagen den 3 februari 2017 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson arbetsmarknadsläget.

Den 8 april 2016

Vid ett presseminarium den 8 april 2016 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson arbetsmarknadsläget med fokus på nyanländas etablering. Samtidigt presenterade ministern Finansdepartementets senast prognos över arbetslöshet och sysselsättning.

Den 10 februari 2016

Vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget den 10 februari 2016 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson siffror angående ungdomsarbetslösheten som nu minskar.

Den 3 december 2015

Torsdagen den 3 december presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson det arbetsmarknadspolitiska läget vid ett presseminarium i Rosenbad.

Den 25 augusti 2015

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade den 25 augusti 2015 det arbetsmarknadspolitiska läget. Hon presenterade samtidigt regeringens föreslagna satsningar på långtidsarbetslösa i budgetpropositionen för 2016.

Den 25 maj 2015

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade den 25 maj 2015 det arbetsmarknadspolitiska läget och några av regeringens viktigaste förslag för att öka sysselsättningen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.