Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Carl-Oskar Bohlin deltog i Hanaholmen Initiative Summit

    Foto: Regeringskansliet

    Den 7 november möttes minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och Finlands inrikesminister Mari Rantanen i samband med Hanaholmen Initiative i Finland. Temat för konferensen var samarbete för krisberedskap. Carl-Oskar Bohlin och Mari Rantanen diskuterade bland annat ländernas fortsatta samarbete i fråga om civil beredskap och den senaste tidens hot med anknytning till kritisk infrastruktur.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om ny kärnkraft – ett andra steg

Regeringen har den 2 november beslutat att tillsätta utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” för att underlätta för ny kärnkraft.

– Dagens besked är ett viktigt steg i den riktning som regeringen stakade ut när vi tillträdde för lite mer än ett år sedan, med målet om att säkerställa en trygg och robust energiförsörjning i Sverige. Detta är en grundförutsättning också för totalförsvaret, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Stärkt beredskap för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

– Kriget i Ukraina har visat att Sveriges beredskap och civila försvar behöver stärkas inom flera områden. Regeringen tillsätter nu en utredning med syftet att undersöka hur en polisiär förstärkningsresurs kan utformas, liknande den särskilda beredskapspolisen som avskaffades 2012. Dagens beslut syftar till att öka samhällets motståndskraft både inför kriser som kan ske i fredstid och inför höjd beredskap, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regeringen har även beslutat att hantera frågan om ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor i ett snabbspår. Målsättningen är att ha ett ändamålsenligt register på plats den 1 juli nästa år.

Budgetpropositionen för 2024 med ett blågult band runtom.
Budgetpropositionen för 2024. Foto: Regeringskansliet.

Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 268 träffar.