Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

 • Sverige tilldelas rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom EU

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering.
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med Janez Lenarčič, EU-kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  Under en ceremoni i Bryssel idag presenterades att Sverige tilldelas så kallad rescEU-status för ytterligare två vattenskopande flygplan. Detta innebär att EU står för större delen av kostnaden att hålla dessa flygplan i beredskap.

  Tilldelningen av rescEU-status för ytterligare två skopande brandflygplansresurser genom kommissionen stärker Sveriges och EU:s beredskap inför skogsbrandssäsongen.

 • Carl-Oskar Bohlin besökte Brasilien för att delta i invigning av monterings- och testanläggning för JAS 39 Gripen

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i samtal med Brasiliens president Lula da Silva.
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i samtal med Brasiliens president Lula da Silva. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  Den 9-10 maj 2023 besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Brasilien för att delta vid invigningen av en anläggning för slutmonteringen, test och utvärdering av JAS 39 Gripen. I samband med besöket mötte statsrådet även Brasiliens president Lula da Silva samt höll bilaterala möten med landets vicepresident Geraldo Alckmin, minister med ansvar för civilt försvar Waldez Góes och försvarsminister José Múcio. Syftet med besöket var att främja ett fördjupat samarbete inom försvarsmaterielområdet och civilt försvar.

Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Regeringen vill utreda hur civilplikten kan utökas till fler samhällsviktiga branscher och verksamheter

Regeringen avser i närtid tillsätta en utredning som ska titta på hur civilplikten kan utökas. Utredningen ska analysera civilplikten för alla samhällsviktiga sektorer och se över behovet av personalförsörjningen av det civila försvaret. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid en pressträff den 26 april i samband med ett besök vid Medelpads Räddningstjänstförbund och utbildningsplatsen MSB Sandö.

Flera personer sitter runt ett bord inomhus.
Näringslivsrådets representanter samlade. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Första mötet i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Den 29 mars hölls ett möte för det näringslivsråd som ska bidra till att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige.

Foto med Carl Fredrik Graf till vänster och Carl Oskar Bohlin till höger
Till vänster i bild: Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, som har utsetts till särskild utredare. Till höger: Carl Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar ska utredas

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Syftet med uppdraget är att på sikt förstärka och utveckla kommuners och regioners beredskap.

Foto: Melker Dahlstrand/MSB

En samlad och tydligare reglering av VMA-systemet

Regeringen har den 14 mars överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ny samlad reglering av systemet Viktigt meddelande till allmänheten. Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 200 träffar.