Hoppa till huvudinnehåll

Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Aktuellt om civilt försvar

  • 385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet

    Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor

Den 11 april beslutade regeringen att remittera förslag till Lagrådet om skärpta regler gällande explosiva varor. I förslaget ingår bland annat att inrätta ett nationellt tillståndsregister för hantering av explosiva varor, viss utökad sekretess och att kriminalisera förstadier till brott mot tillståndsplikten gällande explosiva varor.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Cybersäkerhet i fokus för Näringslivsrådet

Den 12 mars hölls årets första möte i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Mötets agenda fokuserade på cybersäkerhet och deltagare från olika sektorer utbytte erfarenheter och insikter kring effektiv informationsdelning och operativ hantering av it-incidenter.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Ny version av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ska tas fram

Regeringen gav den 7 mars Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att ta fram en ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren handlar om hur hushållen i Sverige ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

Utredning föreslår nya regler om cybersäkerhet

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tog den 5 mars emot delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet. Utredaren har haft i uppdrag att föreslå nödvändiga anpassningar av svensk rätt för att EU:s NIS2-direktiv ska kunna genomföras. I delbetänkandet föreslås att en ny lag, cybersäkerhetslagen, införs. Lagen föreslås gälla för ett stort antal både privata och offentliga verksamhetsutövare.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 342 träffar.

Laddar...