Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

  • Göran Hägglund utsedd till ordförande för ny public service-kommitté

    Kulturdepartementet har utsett Göran Hägglund till ordförande i kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service.

  • Nu börjar arbetet med sammanslagningen av två mediemyndigheter

    Efter en utredning om konsekvenser av en sammanslagning av två mediemyndigheter börjar nu arbetet med inordnandet av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv. Regeringen har i dag beslutat om uppdrag till de båda myndigheterna för att förbereda sammanslagningen.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 272 träffar.