Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

  • En mångfald av fria medier är demokratins hjärta: Konferens om medier, demokrati och plattformar

    Kulturminister Parisa Liljestrand och Europeiska kommissionens vice ordförande Věra Jourová står bredvid varandra..
    Kulturminister Parisa Liljestrand och Europeiska kommissionens vice ordförande Věra Jourová. Axel Öberg / Government offices

    Den 23–24 januari hölls en konferens om medier, demokrati och plattformar på XPO i Stockholm inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 262 träffar.