Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Regeringen föreslår ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, inrikesminister Mikael Damberg och Miljöpartiets riksdagsledamot Karolina Skog presenterade regeringens förslag på ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras.

  • Satsningar inom Justitiedepartementets ansvarsområden i budgeten

    I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. Kampen måste intensifieras, både mot brotten och mot deras orsaker.

    Hela rättsväsendet ska ha de resurser och verktyg som krävs för att uppnå detta. När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför gör regeringen nu satsningar i budgetpropositionen för 2020 för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2338 träffar.