Skatt och tull

Regeringen ansvarar för lagstiftning och myndighetsfrågor som rör skatter, tull och indrivning. Skattelagstiftningen ska bland annat stödja de ekonomisk-politiska målen, ge goda villkor för företagande och investeringar samt underlätta för medborgare och företagare att göra rätt för sig.

Ansvariga för skatt och tull

Ansvarigt statsråd

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om skatt och tull

Innehåll om skatt och tull

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1667 träffar.