Remiss SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna Diarienummer: Ju2015/1889/L1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 december 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.