Remiss av SOU 2017:6 Se barnet! Diarienummer: Ju2017/01226/L2

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast måndagen den 29 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.