Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2017:79 Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende Diarienummer: Ku2017/02136/MF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79).

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 24 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.