Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss av SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent Diarienummer: S2020/00202/SOF

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts att svara på  remissen SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 23 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...