Hoppa till huvudinnehåll
Remiss

Remiss SOU 2023:62, Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus. Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus Diarienummer: S2024/00085

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2023:62, Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 22 april 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...