Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang Diarienummer: Ju2023/02764

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser Justitiedepartementet har remitterat EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 31 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...