Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Förslagen lämnas i propositioner till riksdagen. Den 15 april överlämnas regeringens vårproposition för 2024 till riksdagen.

  • Inflationen ger vika och konjunkturläget försvagas

    Inflationen har börjat ge vika, men svenska företag och hushåll tyngs fortfarande av höga priser och räntor. Det innebär att konjunkturläget försvagas och svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur som håller i sig till 2025. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen.

Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2025

Illustration: Regeringskansliet

Förslag och beslut om statens budget

Här hittar du samtliga budgetförslag sorterat per budgetår.

Illustration: Regeringskansliet

Ekonomiska prognoser och statens budget i siffror

Här hittar du Finansdepartementets senaste ekonomiska prognoser och aktuella siffror för statens budget.

Illustration: Regeringskansliet

Läs mer om budgetprocessen

Här kan du läsa mer om budgetprocessen, det finanspolitiska ramverket och hur ett vanligt budgetår ser ut.

Innehåll om statens budget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 505 träffar.