Hoppa till huvudinnehåll

Kina

Sverige upprättade, som första västland, diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina redan 1950. Våra kontakter sträcker sig dock tillbaka till Svenska Ostindiska Companiets verksamhet på 1700-talet. I dag har Sverige en ambassad i Peking och ett generalkonsulat i Shanghai, liksom ett generalkonsulat i Hongkong.

Utformningen av relationer till Kina är ett viktigt inslag i Sveriges utrikespolitik. Sverige har ett omfattande utbyte med Kina och en politisk dialog om bland annat internationella frågor och mänskliga rättigheter. Sverige har även tagit flera initiativ inom handelsfrämjande och utvecklingssamarbete. Det svenska biståndet till Kina fasades ut 2013. Vi har även ett aktivt utbyte inom kultur, utbildning och forskning. EU-arbetet gentemot Kina är grundläggande för svensk del.

Kina är i dag Sveriges största handelspartner i Asien och elfte största handelspartner mätt i varuhandel. Under 2021 uppgick Sveriges varuexport till Kina till ca 67 miljarder kronor och importen från Kina till ca 92 miljarder.  Mer än 20 000 svenska företag handlar med Kina och drygt 600 svenska företag är etablerade i landet, varav flera sedan lång tid tillbaka.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 52 träffar.

Laddar...