Ryssland

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 är Sveriges bilaterala relationer med Ryssland kraftigt begränsade. Aggressionen gentemot Ukraina utgör ett flagrant brott mot folkrätten och FN-stadgan, samt utmanar den europeiska säkerhetsordningen.

Aggressionen mot Ukraina är ett led i en successivt tilltagande aggressiv rysk utrikespolitik. Så länge Ryssland fortsätter att bryta mot folkrätten och så länge aggressionen mot Ukraina pågår, kan det inte bli någon återgång till normala relationer mellan EU och Ryssland. Sverige står fullt bakom de restriktiva åtgärder som EU har antagit gentemot Ryssland med anledning av dess aggression mot Ukraina, samt övriga insatser för att begränsa Rysslands negativa globala inflytande.

Situationen för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland har på senare år kraftigt försämrats. EU och Sverige kommer att fortsätta stödja det ryska civilsamhället, människorättsförsvarare och oberoende medier i och utanför Ryssland.         

Sverige har en ambassad i Moskva och Ryssland har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Ryssland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 88 träffar.